Pšenička k investicím SmVaK Ostrava

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava oznámily další významné investice na Frýdecko-Místecku. Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2021 na Frýdecko-Místecku alokováno téměř 70 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde více než 45 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 110 milionů korun. Dokončeny budou také práce na Úpravně vody Nová Ves v podhůří Beskyd.

„Úpravně vody Nová Ves jsme v uplynulých letech věnovali opravdu velkou pozornost a nemalé prostředky. Kromě dokončení modernizace strojně-technologické zařízení provozu v roce 2021 tak, abychom reflektovali nejmodernější trendy v oboru, jsme zde v uplynulých letech za více než 50 milionů korun komplexně zrekonstruovali kalové hospodářství, nebo opravili fasády a další stavební prvky budov v areálu za více než 5 milionů korun. Úpravna je dobrým příkladem toho, že péči o náš majetek věnujeme velkou pozornost a investujeme do něj tak, abychom zajistili jeho odpovídající stav a technologickou úroveň pro budoucnost,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 12,3 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. „V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 740 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav,“ shrnul generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Pro firmu se jedná o rekordní alokaci investic.

Scroll to Top