SVAS: Největší vodárenská investice na Kladně pokračuje

blank

Jak uvedla mluvčí Středočeský vodáren Lenka Kozlová, v současnosti finišují práce na obnově významného přívodního řadu s průměrem 700 milimetrů, který vede z největšího zemního vodojemu Kožova Hora do ulice Železničářů v Kladně. Odběratelům nebude přerušena dodávka pité vody. Kladno je zásobováno pitnou vodou ze zemního vodojemu Kožova Hora třemi přívodními řady.

„V současné době byly zahájeny přípravné práce, které spočívají v manipulaci na síti na Kladně. Přepásmováním stávající sítě, změnou toku vody v řadech a zvýšenými průtoky v potrubí může dojít k častějším poruchám. Nelze vyloučit ani případné zhoršení senzorických vlastností dodávané vody, které ovšem nemá vliv na její mikrobiologickou kvalitu. Akreditovaná laboratoř Středočeských vodáren bude jakost dodávané vody pravidelně sledovat,“ vysvětlila Kozlová.

Pokud dojde k případnému výskytu zákalu v dodávané vodě, je nutné tuto skutečnost ohlásit vodárnám na zákaznickou linku 840 121 121, 602 128 127. Příslušný provoz provede dle možností odkalení na daném úseku vodovodní sítě. Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

Scroll to Top