Dotace Jihočeského kraje také pro vodárenství

blank

V první dotační vlně je alokováno 175 milionů. Výzva, která obsahuje 18 programů, končí 22. ledna. Kraj o tom informoval prostřednictvím svých internetových stránek.

Programů je osmnáct. Pro obce do 2000 obyvatel je určen program „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“, který pomůže částkou 40 milionů korun s plněním české a evropské legislativy týkající se odkanalizování obcí, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Dalších 35 milionů poskytne kraj v první vlně na pomoc sportu, které budou využity na opravy, rekonstrukce a modernizace budov. Další alokovaná částka, 31 milionů, zamíří mezi jihočeské jednotky sborů dobrovolných hasičů, kterým kraj pomůže zlepšit vybavení, požární techniku nebo stávající stav požárních zbrojnic, popřípadě umožní výstavbu nových.

„Velmi nám také záleží na programu Podpora venkovských prodejen. Bohužel, hodně takových prodejen je ztrátových, ale my víme, že pro lidí na vsích je důležité, aby měli svůj malý obchůdek se smíšeným zbožím. Program Kulturní dědictví, kde je alokováno deset milionů, je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, jako jsou třeba historické hřbitovy, pomníky, a to za použití tradičních materiálů. Stejná částka půjde v programu Podpora kultury na projekty, které přispívají ke zkvalitnění kulturní nabídky našeho kraje, nebo podpoří tvořivost dětí i dospělých,“ řekl v prosinci náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch.

Scroll to Top