Na podporu Jihomoravského kraje dosáhne víc jednotek SDH

blank

PoŇô√≠zen√≠ a opravy poŇĺ√°rn√≠ch vozidel a techniky, vybaven√≠, nebo v√Ĺstavba a opravy poŇĺ√°rn√≠ch zbrojnic ‚Äď i v tomto roce mohou dobrovoln√≠ hasińći pońć√≠tat s podporou kraje. Dotańćn√≠ program Podpora jednotek sborŇĮ dobrovoln√Ĺch hasińćŇĮ obc√≠ Jihomoravsk√©ho kraje pro rok 2021 jiŇĺ schv√°lili na sv√©m posledn√≠m jedn√°n√≠ krajŇ°t√≠ radn√≠. V rozpońćtu pro letoŇ°n√≠ rok vyńćlenili pro SDH 10 milionŇĮ korun.

‚ÄěV kaŇĺd√© obci je vidńõt, kdyŇĺ tam dobrovoln√≠ hasińći jsou a funguj√≠. Nejsou jen pil√≠Ňôem spolkov√©ho a kulturn√≠ho Ňĺivota, zachraŇąuj√≠ i lidsk√© Ňĺivoty a majetek. Jsou pevnou souńć√°st√≠ integrovan√©ho z√°chrann√©ho syst√©mu a je na nńõ spoleh. Proto jim chceme t√≠mto dotańćn√≠m programem pomoci s jejich materi√°lnńõ technick√Ĺm vybaven√≠m, aby zŇĮstali akceschopn√≠. Podm√≠nky jsme upravili tak, aby uspńõlo v√≠ce sborŇĮ. Hasińće potŇôebujeme,‚Äú¬†uvedl hejtman Jan Grolich.

Podle nńõj tak√© podporuje kraj hasińće dalŇ°√≠mi 30 miliony korun na spolufinancov√°n√≠ projektŇĮ realizovan√Ĺch v r√°mci dotańćn√≠ho programu Ministerstva vnitra – gener√°ln√≠ho Ňôeditelstv√≠ Hasińćsk√©ho z√°chrann√©ho sboru ńĆesk√© republiky s n√°zvem Dotace pro jednotky SDH obc√≠. ProstŇôedky jsou urńćeny prim√°rnńõ na poŇô√≠zen√≠ dopravn√≠ch automobilŇĮ, poŇô√≠zen√≠ a rekonstrukce cisternov√Ĺch automobilov√Ĺch stŇô√≠kańćek a na stavby a rekonstrukce poŇĺ√°rn√≠ch zbrojnic.

llustrańćn√≠ foto¬†

Scroll to Top