SVAS: Mráz komplikuje náhradní zásobování pitnou vodou

blank

Během zimy kombinací vlivu teplot pod bodem mrazu a nasycení půdy vlhkostí může dojít v některých lokalitách k promrzání země do technicky uznávaných nezámrzných hloubek. Podle provozního ředitele Středočeských vodáren Pavla Pobřísla v takových případech dochází k poruchám na vodovodních řadech (zlomy), případně k zamrznutí vodovodních přípojek.

„Teplotní změny nejsou pouze jedinou příčinou vzrůstajícího počtu havárií. Mezi další patří například stáří potrubí, ale také nekvalitní materiály, které byly používány při výstavbě vodovodní sítě v šedesátých a sedmdesátých letech. V současné době jsou proto vodohospodáři při opravách i při výstavbě nových vodovodních rozvodů používány trubní materiály z vysokohustotního polyetylenu nebo tvárné litiny. V současné době není zaznamenán zvýšený nárůst počtu havárií na vodovodních řadech v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, což se může v nadcházejícím období změnit,“ vysvětlily Středočeské vodárny.

Podle společnosti je náhradní zásobování v mrazivém období problém, protože dochází při poklesu pod bod mrazu k zamrzání výpustných kohoutů u cisteren či voznic. „Proto doporučujeme odběratelům se na tuto situaci připravit, a to prostřednictvím SMS Info, kdy jsou registrovaní zákazníci v dostatečném předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou předzásobit svoji domácnost, případně kancelář či úřad pitnou vodou,“ uvedly dále vodárny.

Službu SMS Info podle nich využívá využívá 11 821 registrovaných zákazníků Středočeských vodáren. Jen v loňském roce bylo odesláno celkem 17 835 SMS zpráv, což představuje 2 527 přerušení dodávky vody či odkanalizování. Vodohospodáři připomněli, že se jedná o bezplatnou službu a zájemci mají možnost se zaregistrovat na stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na telefonním čísle 840 111 111 – 112.

Lze využít rovněž možnost zaslání SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. Operátorky call centra jim obratem zavolají a vyřídí registraci společně. Služba je také vhodná pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv obtížné.

Scroll to Top