DIAMO čiští vody z lagun v Ostravě

blank

Těžba olejových a ropných odpadů skončila po více než 16 letech. Sanační práce pokračují, ale obyvatele v okolí již nebude obtěžovat nepříjemný zápach. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200 tisíc tun kalů, se odtěžování zastavilo, protože se ukázalo, že v lagunách je uloženo dalších více než 90 tisíc tun odpadu.

Státní podnik DIAMO zajišťuje také čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun. V souvislosti s touto činností připravují pracovníci státního podniku další opatření. „Chceme překrýt lagunu R3 fólií, abychom omezili průsaky znečištění do podzemních vod a snížili zatížení čistírny lagunových vod, která slouží pro dekontaminaci čerpaných podzemních lagunových vod a lagunových vod srážkového charakteru,” popsal Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Město podle svých slov na všech kontrolních dnech, které k sanaci této ekologické zátěže svolával státní podnik Diamo, dlouhodobě požadovalo, aby byl termín vytěžení a odvozu nadbilančních kalů z lokality v Mariánských Horách dodržen v souladu se smlouvou mezi státním podnikem Diamo, který má areál ve správě, a zhotovitelem, společností AVE CZ odpadové hospodářství.

„Vyvíjeli jsme opravdu velký tlak na vládu a příslušná ministerstva, aby se práce nebrzdily, nebo se nezvolilo nějaké provizorní řešení. Aktivně jsme se účastnili nejen čtvrtletních kontrolních dnů, ale i těch operativních; každý týden jsme prověřovali plnění časového harmonogramu prací, prosadili jsme měření kvality ovzduší v areálu lagun při úpravách kalů,“ popsala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Ostrava byla proti protahování těžby a opakovaně jednala se společností AVE CZ a se státním podnikem Diamo, aby byl dodržen původní termín – konec roku 2018. Krajský soud však změnou integrovaného povolení prodloužil možnost deponie v areálu lagun o dalších 24 měsíců. Stejně jako během likvidace ropných kalů bude měst podle Šebestové i nyní vyvíjet tlak na zodpovědné instituce a vládu, aby navazující práce při sanaci zemin pokračovaly již podle nastaveného harmonogramu a neopakoval se scénář z předchozích období, kdy se zakázka na likvidaci kalů zpozdila oproti původnímu termínu o deset let.

Scroll to Top