VaK Beroun: Investice 85 milionů v roce 2021

blank

Redakce vodarenstvi.cz oslovila další významnou vodárenskou společnost, VaK Beroun, a zajímalo ji, jaký byl investiční rok 2020, ptala se na nejvýznamnější realizované projekty, výhledy do dalších měsíců, ale také to, kolik prostředků je připraveno pro investice pro rok 2021. 

Společnost je největším vlastníkem a provozovatelem vodárenského majetku na Berounsku a Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Majetek společnosti představuje jednu miliardu korun a ve stejné hodnotě provozuje majetek měst a obcí. Zásobuje pitnou vodou více než 95 tisíc obyvatel, odvádění odpadních vod je zajištěno pro 78 tisíc obyvatel

„Udržujeme stabilní investiční rozpočet kolem 85 milionů ročně. Letos to bylo o deset miliónů méně, protože jsme je vyčerpali už v minulém roce. Dokončili jsme stavbu přivaděče odpadních vod z Komárova do Hořovic. V příštím roce budeme pokračovat čerpací stanicí. To nám umožní odstavit čistírnu v Komárově a převést odpadní vody do intenzifikovaného hořovického provozu. Je to první ze tří připravených projektů zrušení nevyhovujících menších čistíren. Znamená to z dlouhodobého hlediska významnou úsporu investičních i provozních nákladů. Druhou největší investicí byl odkup vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod od obce Jinočany. To je velmi zásadní projekt, který zapadá do naší strategie udržení a rozšiřování jednotné regionální ceny pro vodné a stočné, která dnes zahrnuje více než 60 tisíc obyvatel Prahy – západ, Berounska a Hořovicka,“ sdělil redakci generální ředitel společnosti Jiří Paul.

Plán na příští rok počítá s 85 miliony na investice, z čehož naprostá většina bude sloužit k obnově majetku. „Obě naše velké čistírny, berounská a hořovická, vyčerpají po zhruba deseti milionech na postupnou obnovu. Skoro 20 miliónů je připraveno na druhou etapu rekonstrukce přivaděče, který z Prahy přivádí vodu do Berouna a dále do Hořovic. Příští rok nás čeká technicky náročná sanace potrubí pod tělesem dálnice D5. Ve střednědobém desetiletém plánu počítáme s rekonstrukcí tohoto přivaděče za 150 miliónů korun,“ doplnil Paul.

Scroll to Top