Plzeň: Kanalizace ve Lhotě pro 300 domácností je hotová

blank

Společnost Vodárna Plzeň dokončila stavbu kanalizace v desátém plzeňském městském obvodu ve Lhotě za více než 160 milionů korun. Na akci získala evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí u Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ve výši 89 milionů korun.

„Touto investicí město splnilo svůj závazek vůči Lhotě z přístupové smlouvy. Další části desátého městského obvodu, které nebyly zahrnuty v této první etapě, budou připojovány postupně. Na projektech již pracuje město, Vodárna Plzeň, Městský obvod Plzeň 10 – Lhota,“ uvedl předseda představenstva Vodárny Plzeň a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podle starostky Lhoty Zdeňky Hončarové je splašková kanalizace pro stále se rozrůstající obvod momentálně nejdůležitější investicí. „Lidem odpadne starost s neustálou kontrolou naplněnosti žump a septiků. Na kanalizaci se připojí 300 domů, což je většina Lhoty,“ doplnila Hončarová. Město uvedlo, že pro kanalizaci bylo použito potrubí z oboustranně glazované kameniny v profilech od DN 150 do DN 600, z tvárné litiny DN 150, z vyskohutnostního polyethylenu PE 100 a železobetonové potrubí DN 800. Při stavbě přemístila těžká technika 70 tisíc tun zeminy.

„Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou nyní kanalizací odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Plzni. Systém splaškové kanalizace Lhoty se nejprve napojí na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních i výtlačných stok v kombinaci s třemi čerpacími stanicemi. Dále bude pokračovat až do čistírny odpadních vod v Jateční ulici. Předpokladem je, že se sem ze Lhoty může odvádět více než 70 tisíc metrů krychlových odpadních vod za rok. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím nástroje ITI,“ doplnilo město.

Scroll to Top