Větší ochrana pro přehradu Kružberk

blank

Ochranné pásmo druhého stupně u kružberské přehrady nyní čítá o téměř tisíc hektarů více. Ochranu zažádalo Povodí Odry, které se obávalo zhoršení kvality vody v nádrži vlivem turistického ruchu u sousední Slezské Harty. Pro přehradu a rekreanty to znamená omezení tamního rybolovu, zákaz kempování či vyjížděk na motorových člunech. Informoval o tom Region Opavsko.

Region sdělil, že veřejná vyhláška, podle které se plocha nádrže Slezská Harta stává součástí ochranného pásma druhého stupně kružberské přehrady, platí od 21. srpna 2020. „Důvodem rozšíření ochranného pásma je skutečnost, že kvalita vody v nádrži Slezská Harta ve velké míře předurčuje jakost vody v níže položené vodárenské nádrži Kružberk,” řekl vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry Tomáš Skokan. Podle vodohospodářů byly na místě obavy, aby zde nedošlo ke zhoršení kvality vody nebo aby se dokonce nestala voda užívaná jako pitná zdravotně závadnou. Region dále uvedl, že se zde situace zvrtla po rozmnožení sumce velkého, kdy zde rybáři začali pobývat i v noci. Podle Povodí Odry sem ročně přijíždělo až 70 tisíc rybářů.

„Zákazy a omezení by měly eliminovat činnosti, které ohrožují jakost vody, jako je kempování, parkování na pozemcích zátopy, ukládání odpadků, znečišťování a poškozování pozemků a zasakovacích pásů, nepovolené vypouštění odpadní vody a podobně,” řekl Skokan. Lov ryb bude omezen tak, že rybáři nebudou moci u vody pobývat mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Nyní ještě probíhá vyznačování hranice ochranného pásma, na což má Povodí Odry jakožto správce nádrže čas do srpna 2021.

Původně měla voda z Kružberku sloužit pro průmyslové účely Ostravska, ale následně bylo rozhodnuto, že bude primárním zdrojem pro pitné účely hustě osídleného kraje. Kružberk slouží především jako zásobárna surové vody pro Úpravnu vody Podhradí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Tuto vodu pije zhruba milion Moravanů a Slezanů. „I když má vodárenská nádrž Kružberk proti nádržím Šance a Morávka problematičtější povodí se zatíženějšími zdroji znečištění, kvalita vody splňuje všechny požadavky, které musí být dodrženy u zdroje pitné vody,” uvedli dříve vodohospodáři z Povodí Odry.

Zásobní objem je 24,6 milionu kubíků vody. V posledních letech prošla přehrada modernizací zhruba za 80 milionů korun. Opravy začaly v červenci 2015 a původně měly skončit do konce roku 2016. Práce se však oproti předpokladům protáhly. Rekonstrukcí prošla například koruna hráze, nebo návodní líc hráze.

Scroll to Top