Zdražení vody v Plzni

blank

Rada města Plzně schválila nové ceny vodného a stočného pro rok 2021. Vodné tak bude od 1. ledna 2021 činit 55,08 korun za metr krychlový, stočné 34,76 korun za metr krychlový, celkem 89,84 korun za metr krychlový. Informovala o tom Vodárna Plzeň.

Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 4,56 procenta. „V porovnání s loňskou kalkulací předpokládáme pokles spotřeby o zhruba 3 procenta v případě pitné vody a 2,6 procenta u odpadní vody. Snížení spotřeby přímo souvisí s růstem jednotkových nákladů na výrobu a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody v korunách za metr krychlový. Protože je značná část nákladů fixní, tedy nájemné, mzdy, odpisy majetku, údržba, opravy, není jejich snížení úměrné snížení spotřeby,“ vysvětlil náměstek primátora a současně předseda představenstva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář.

Do navýšení cen se podle plzeňských vodohospodářů promítá také předpoklad, že v příštím roce porostou náklady na elektrickou energii a chemikálie pro výrobu pitné vody, náklady na likvidaci kalů z čistírny odpadních vod, mzdové náklady a poplatky za uložení vodovodů v kolektorech města Plzně. Významný vliv má také zvýšení částky odpisů zhodnocováním majetku.

Vodárna vykázala za rok 2019 obrat 1,24 miliardy

Výsledek hospodaření po zdanění činil 39,36 milionu korun. Vodárna vyrobí za rok více než 14,5 milionu kubíků vody. Společnost zajistila pitnou vodu přibližně pro 239 tisíc obyvatel prostřednictvím 1396 kilometrů potrubních rozvodů, 82 vodojemů a 59 čerpacích stanic. K největší letošní investici společnosti patří Retenční nádrž Vinice, kam směřuje 182,5 milionu. Ta má zadržovat a postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Celkem společnost letos proinvestuje 400 milionů.

Scroll to Top