Další část obnovy Lochotínského parku v Plzni u konce

blank

Akce za 14 milionů korun navázala na revitalizaci z roku 2015. Podle primátora Martina Baxy město systematicky investuje do projektů, které přinášejí obyvatelům Plzně možnosti pro každodenní odpočinek, rekreaci a příjemné trávení volného času v přírodě. Úpravy také podle něj přispívají ke zlepšení celkového vzhledu města.

„Současná etapa se týkala revitalizace svahů a rovinatého prostoru poblíž zoologické zahrady. Kromě obnovy zeleně byla dokončena výstavba parkových cest, bylo vybudováno dětské hřiště, přibyly nové lavičky k posezení, odpadkové koše na tříděný odpad a veřejné osvětlení,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Výsadbě stromů a keřů předcházely zdravotní prořezávky starých stromů. „Vysazeno bylo více než 60 listnatých alejových stromů o obvodu kmínku 14 až 16 centimetrů ve výšce jeden metr nad zemí. Nejvíce zastoupeným druhem je dub letní, následují habry, ale zasazeny jsou také buky a lípy,“ popsala Irena Tolarová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Nově upraveny jsou parkové cesty, které plynule navázaly na síť cest vybudovaných v předcházející etapě obnovy parku. „Jejich odvodnění je svedeno do systému tůní na spodním okraji parku. Srážková voda, která by jinak odtekla mimo park, je tímto systémem zadržena v místě a stává se  biotopem živočišných i rostlinných druhů vázaných na vodní prostředí,“ vysvětlila Irena Tolarová.

Zdroj: Plzeňská Drbna

Scroll to Top