PMO: Průtoky v řekách klesají

blank

Povodí Moravy uvedlo, že v průběhu noci na sobotu 17. října přetrvávaly srážky nízké intenzity. Na sledovaných tocích pak měly vodní stavy klesající nebo stagnující tendenci.

V současnosti jsou dosaženy druhý stupeň povodňové aktivity ve čtyřech profilech na tocích Morava (Strážnice, Lanžhot), Romže (Polkovice) a Svratka (Brno – Poříčí). V Týnci na Břeclavsku také pokračuje odlehčování průtoků Moravy stavidlem do poldru Soutok. Dobrá zpráva pro Strážnici je, že hladina Moravy klesla na druhý stupeň povodňové aktivity, v Lanžhotu klesla na hodnoty druhého stupně povodňové aktivity již v pátek. Stoupající průtok v Moravě v profilu Olomouc se pak zastavil na druhém stupni povodňové aktivity při průtoku 191 kubíků vody za vteřinu. Během sobotního rána hladiny klesla na první stupeň.

Dále Povodí Moravy zdůraznilo, že hladiny na většině nádrží již nestoupají a po kulminaci jsou řízeně vypouštěny retenční prostory s případným částečným předpuštěním zásobních prostorů. Zároveň však podnik na základě předpovědi ČHMÚ upozornil, že se bude na našem území dále vyskytovat déšť a v důsledku předpokládaných srážek a nasycení velké části povodí nelze vyloučit opětovné vzestupy hladin v zasažených oblastech.

Scroll to Top