Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 16. říjnu 2020

blank

SOVAK ČR se zabýval návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, návrhem vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech, návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, a dotazníkem Evropské unie (Green Deal – revize směrnice o zdanění energie). Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, si mohou řádní členové přečíst v aktualizované tabulce zde.

Scroll to Top