Pokračuje příprava nádrže Nové Heřminovy

blank

Povodí Odry informovalo o tom, že probíhá další etapa odstraňování objektů ze zátopy připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. V zátopě budoucí přehrady je podle podniku aktuálně vykoupeno 98,8 % nemovitostí včetně pozemků s celkovými náklady 303 milionů korun.

Celkově se v lokalitě nacházelo 55 souborů staveb a doposud bylo na katastrálním území obce Nové Heřminovy zdemolováno 25 staveb. Dále bude odstraněno 18 budov, které byly vykoupeny a u nichž bylo stavebním úřadem vydáno povolení k demolici. Práce by měly skončit letos. U všech objektů, které jsou určeny k odstranění, zároveň probíhá záchranný archeologický výzkum.

Demoliční práce hradí Povodí Odry ze svého rozpočtu a také z dotačního programu ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi IV, podprogramu pro vyvolané investice vodního díla Nové Heřminovy. Zatím na ně byla potřeba 40 milionů korun. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

Scroll to Top