Ocenění pro Povodí Moravy

blank

Podnik získal cenu hejtmana Olomouckého kraje za životní prostředí v kategorii voda. Vítězným projektem je renaturace Moravy u Štěpánova, kterou Povodí dokončilo v loňském roce.

„Pracovat na zlepšení životního prostředí je těžká práce, jejíž výsledky jsou často vidět až za několik let. To ale vůbec nevadí, protože z nich budou čerpat další generace. Tím víc hejtmanství ochranu přírody podporuje,“ řekl hejtman kraje Ladislav Okleštěk. Vyhlášení vítězů se konalo 10. září ve Staré střelnici v Hranicích. V rámci vítězného projektu, který realizovalo Povodí Moravy ve spolupráci s AOPK ČR, bylo odstraněno opevnění břehu ze 70. let a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.

„Díky našemu zásahu jsme zastavili dlouhodobý negativní trend spočívající v zahlubování hlavního toku Moravy a obnovili přirozenou hydromorfologii toku. Současně s tím díky vybudovaným prvkům dochází k obnovování přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy a k obnovování dynamiky biotopů říční nivy,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kromě toho vodohospodáři realizují řadu dalších úspěšných projektů. K nejvýznamnějším patří například dokončené napojení odstavených ramen Dyje, probíhající revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či probíhající revitalizace Knínického potoka u Brna.

„Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v nichž řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top