Nový přivaděč do prostějovské průmyslové zóny

blank

Průmyslová zóna, která se stále rozrůstá, začala v posledním čase citelně pociťovat nedostatek vody. Město tak muselo situaci řešit a vybudovat nový přivaděč, který by zajistil další dodávky.

„V pátek 28. 8. 2020 byly ukončeny a provedeny veškeré práce související s realizací stavby. Po kolaudaci bude dílo předáno do užívání,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Na stavbě se finančně podílely některé firmy působící v průmyslové zóně.

„Koncem roku 2019 jsme jednali se zástupci firem, kterých se dodávky vody týkají, o možném finančním příspěvku na výstavbu,“ připomněl Pospíšil a jmenoval společnosti: MB TOOL, Lutín – Třebčín, Toray Textiles Central Europe nebo Windmöller & Hölscher Czech.

Průmyslová zóna je určena pro rozvoj výroby, skladového hospodářství, řemesel a dalších ekonomických aktivit a umožňuje zavlečkování. Účelem rozšíření bylo především přilákat další investory a vytvořit další  pracovní místa. Plocha rozšiřované průmyslové zóny byla vymezena železniční tratí a tokem říček Hloučely a Valové.

Scroll to Top