OVAK vnímají změnu v komunikaci s obyvateli města

blank

Za změnou stojí situace s COVID-19. Zákaznický účet, interaktivní formulář na elektronickou poptávku vodohospodářských služeb, vyjádření k existenci sítí a zasílání faktur za vodné a stočné v elektronické podobě jsou příklady online nástrojů OVAK, které zvyšují komfort poskytovaných služeb společnosti. Portál sovak.cz o tom informovala mluvčí Radka Vanková.

„Cílem takové komunikace je úspora času občanů bez nutnosti osobní přítomnosti při řešení agendy v oblasti vodního hospodářství a také možnost řešit tyto záležitosti v čase podle svých potřeb. I když pro mnohé, zejména starší zákazníky, je osobní kontakt stále velmi důležitý, množství elektronické komunikace roste. Zásadní změna nastala v období koronavirové nouzové situace, která přinesla navýšení v řádu stovek procent. Zvyk je železná košile, a tak i přesto, že většina domácností má doma počítač, nebo její členové vlastní chytrý telefon, ne vždy elektronickou komunikaci zákazníci OVAK využívají. Situace, která vznikla 12. března tohoto roku kvůli vyhlášení nouzového stavu si však vynutila změnu v tom, jak se zákazníky oboustranně komunikovat. Den ze dne přestaly fungovat zažité zvyklosti, protože bylo nebezpečné řešit jakékoliv záležitosti osobně. Ale život s sebou přináší i v takových momentech potřebu řešit běžné situace v oblasti zásobování pitnou vodou nebo v problematice sběru kanalizačních vod,“ sdělila pro sovak.cz Vanková.

V tu chvíli se podle ní ukázalo velmi prozíravé postupné zvyšování kapacit v elektronické komunikaci se zákazníky. „Čísla hovoří sama za sebe, protože zatímco přijatých a realizovaných požadavků z internetu bylo v únoru 163, v březnu se jejich počet zvýšil na 354 a v dubnu dosáhl dokonce hodnoty 917. I přes uzavřené Zákaznické centrum OVAK se celkový počet kontaktů se zákazníky navýšil,“ řekla dále Vanková. Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK, vnímá toto navýšení jako důsledek vyhlášení nouzového stavu koronavirové infekce. „Jsme připraveni tento trend nadále podporovat i po postupném návratu do normálního chodu v České republice,“ řekl Janoušek.

S účinností od 18. května 2020 společnost obnovila pro zákazníky v omezeném rozsahu úřední hodiny Zákaznického centra za zvýšených hygienických opatření. Od 8. června již úřední hodiny fungují v obvyklém plném provozu. Firma zásobuje obyvatele města pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top