Použití plastu pro vnitřní rozvody vody velkých průměrů

blank

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody nejsou žádnou novinkou. Pro jejich výrobu se nejčastěji využívá buď polyetylen, nebo v současné době stále populárnější polypropylen PP-R a jeho nový typ, PP-RCT s vylepšenou tlakovou odolností při vysokých teplotách. Tento materiál se nově využívá i pro výrobu potrubí velkých průměrů.

Plastové potrubí z PP-R se ještě donedávna používalo jen v maximálním rozměru DN110 mm, dnes ovšem nejsou výjimkou ani průměry větší, a to až do DN250 milimetrů, pro něž se dříve využíval takřka bez výjimky polyetylen (PE). Z modernějšího materiálu tak mohou profitovat i realizace v průmyslových halách, na zimních stadionech, a v současné době stále častěji i v nákupních střediscích, zábavních centrech nebo hotelových komplexech.

blank

Snadná montáž, rychleji a levněji

Polypropylenové potrubí velkých dimenzí o rozměrech 110 až 250 milimetrů se v případě těchto typů staveb využívá zpravidla pro páteřní rozvody vody a topení. Odbočky z páteřního rozvodu k jednotlivým odběrným místům a spotřebičům pak bývají obvykle z potrubí o průměru DN32 až DN50. Velkou výhodu tohoto řešení je způsob propojování potrubí technologií navařovacích sedel.  Tato metoda výrazně snižuje nároky na čas montáže a délku stavby oproti klasickým tvarovkám, jako jsou T kusy a redukce. Snižuje se i cena, protože náklady na tvarovky klesnou průměrně min. o 50 %. Při použití běžného způsobu odboček vysazených T kusem z velkých průměrů na malé je zapotřebí mnohem více svarů než při použití navařovacích sedel. Celý systém pak silně konkuruje ocelovému potrubí, jehož montáž je podstatně náročnější, a to z pohledu času, bezpečnosti práce i zabezpečení celého pracoviště.

PP-R nebo PP-RCT?

Polypropylen PP-R, typ 3 nabízí celou řadu výhod – dlouhou životnost, bezpečnost spojů a snadnou montáž. Pro instalace, kde se očekává větší zátěž, lze nově využít i nástupnický materiál polypropylen nové generace, tzv. PP-RCT, typ 4, pro který je charakteristická ještě vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách. Nový typ polypropylenu také umožňuje zmenšit tloušťku stěn, čímž se u trubek zvětší průtok a výrazně se zmenší rozdíl mezi vnějším průměrem trubky a tvarovky. Z materiálu z PP-RCT se již vyrábějí i tvarovky, a to v průměrech do 125 milimetrů pro polyfúzní svařování a v průměrech 160 – 250 milimetrů, které se spojují svařováním natupo.

Technologie svařování velkých průměrů

Polypropylen (PP-R, PP-RCT) se klasicky spojuje polyfúzním svařováním, a to až do průměru potrubí 125 mm včetně. Větší průměry je nutné spojovat technologií svařování natupo, která je známá a běžně používáná spíše pro potrubí z polyetylenu (PE). Tato metoda je určena zejména pro proškolené a zkušené pracovníky, kteří absolvovali kurz pro sváření natupo ve svářečské škole a získali platný svářečský průkaz. Při svařování natupo tvoří spoj pouze čelní hrany trubek nebo trubky a tvarovky, je proto nutné dodržet nejen teplotní a tlakové parametry pro sváření, ale zejména souosost.

blank

V případech, kdy je potřeba na potrubí velkých průměrů (110 milimetrů – 250 milimetrů) vytvořit odbočky malých průměrů (20-50 milimetrů), lze využít navařovací sedla, spojování se pak provádí takzvaným sedlovým svařováním. Je to metoda, kdy se používá speciální sedlový svařovací nástavec, pomocí kterého se nataví otvor vyvrtaný v potrubí většího průměru a zároveň i takzvaná sedlová část povrchu potrubí. Na povrch potrubí se pak přivaří navařovací sedlo, čímž se vytvoří odbočka na menší požadovaný průměr. Výsledný spoj zabere méně místa než T-kus s redukcemi a výrazně se sníží náklady na materiál i práci.

Instalace velkých průměrů v praxi

Společnost Wavin zajišťovala dodání rozvodů chlazení ke kalícím strojům firmy Kamax Turnov ve výrobním závodě v Nudvojovicích. Kamax se zabývá výrobou vysokopevnostních spojovacích dílů pro automobilový průmysl. Pro tento projekt bylo dodáno potrubí Fiber Basalt Clima větších průměrů (160 – 200d).

blank

Dalším projektem byla dodávka a montáž potrubí Fiber Basalt Clima d160 pro rekonstrukci odpadního potrubí z chladičů generátorů Vodní elektrárny Slapy. Vodní elektrárna, uvedená do provozu v letech 1955 – 56, má instalována 3 soustrojí s Kaplanovými turbínami pro spád 56 metrů. Voda je na turbíny přiváděna 3 ocelovými potrubími zabetonovanými v hrázi. Elektrická energie z generátorů o napětí 10,5 kV je vyvedena přes transformátory do rozvodny 110 kV umístěné v hrázi.

Scroll to Top