SOVAK ČR vítá rozšíření generelu vodních nádrží

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR vítá rozšíření počtu území chráněných pro akumulaci povrchových vod na celkový počet 86. Návrh aktualizace seznamu připravil regulátor oboru veřejných vodovodů a kanalizací – ministerstvo zemědělství a byl schválen také ministerstvem životního prostředí.

Existenci dostatečného objemu akumulací povrchové vody vnímá SOVAK ČR jako zásadní krok pro dlouhodobou zajištěnost zdrojů surové vody pro veřejné vodovody a kanalizace. Odběry povrchové vody nyní tvoří více než 50 % zdrojů pro výrobu vody pitné. V souvislosti s klimatickými změnami a snižováním dostupnosti vody podzemní bude význam akumulací povrchových vod dále stoupat.

Scroll to Top