KHS Kutná Hora: Pitná voda je nezávadná

blank

V mnoha domácnostech v Kutné Hoře teče z kohoutků rezavá voda. Komplikace by se měla týkat měst a obcí, které jsou napojené na Úpravnu vody U Svaté Trojice, tedy Kutnou Horu, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázavu a okolní obce. Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč příčinu potíží už odhalila a začala s jejím odstraňováním, jde ovšem o běh na dlouhou trať. Zdravotní komplikace podle vodohospodářů nehrozí. I podle krajské hygieny je voda zdravotně nezávadná.

„Protože voda nebyla orgánem veřejného zdraví prohlášená za nepitnou, nelze poskytnout slevu z ceny. Pokud odběratel požaduje slevu na vodném, lze mu po individuálním posouzení odečíst z celkové spotřeby vody určité množství vody použité na odkalování vodovodní přípojky,” uvedl předseda představenstva VHS Jiří Štěpán. Podle jednoho z odběratelů se vodohospodáři v předchozích týdnech nevyjádřili k několika desítkám reklamací a žádostem o kompenzace, nebo k aktuálnímu stavu kvality vody. Zároveň nesdělili, jak a kdy tento problém vyřeší.

„Doporučená hodnota teploty pitné vody je 8 – 12 stupňů Celsia. Teplota surové vody z přehrady je 9 – 10 stupňů, upravená voda na úpravně vody U Svaté Trojice má teplotu 10 – 12 stupňů a je v pořádku. Voda u odběratelů má teplotu 15 – 19 stupňů. Toto oteplení je pravděpodobně způsobeno poklesem hladiny podzemní vody, jehož důsledkem jsou změny geotermiky v podloží. Půda se prohřívá do větších hloubek a zaklesnutá hladina podzemní vody ztrácí vliv na ochlazování vodovodního potrubí. V neposlední řadě se teplota zvýší v domovních rozvodech. Voda obsahuje zvýšené hodnoty železa. Vlivem vyšších teplot dochází k uvolňování agresivního CO2 z vody, což způsobuje pozvolné rozpouštění a následné vymývání inkrustů do vody, a to zapříčiňuje zákal, respektive zvýšený obsah železa. Problematickými lokalitami jsou především místa, kde je kovové potrubí a vyšší stáří vodovodu,“ uvedla v listopadu Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. Ta rovněž doporučuje vždy odpustit vodu z kohoutku, a teprve poté ji použít ke konzumaci.

Scroll to Top