Jermanová: Jsem na výsledky Středočeského kraje hrdá

blank

Středočeskému kraji se podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové daří především finančně. Snižujeme dluh, investujeme, opravujeme silnice jako dosud žádná koalice v historii kraje. Podporujeme vědu, výzkum, inovace, ale i cestovní ruch, zlepšujeme úroveň nemocnic a škol, říká pro Parlamentní listy hejtmanka.

„Velkou zásluhu na tom mají i zástupci měst a obcí, protože bez součinnosti s nimi by uskutečnění mnoha projektů nebylo možné. Zásadní je pro nás navýšení prostředků pro financování projektů se spoluúčastí z Evropské unie. Snažíme se v tom pomoci i obcím a městům například tím, že jim nabízíme předfinancování vhodných projektů z krajských fondů,“ vysvětluje Jermanová. Středočeský kraj se také dlouhodobě věnuje efektivnímu hospodaření s vodou a začátkem roku 2019 například inicioval založení platformy Aliance pro vodu, která je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství.

„Naším cílem je pomoci městům a obcím při rozhodování, jakou cestou se vydat v případě obnovy nebo budování nové kanalizace či vodovodní sítě. V úzké spolupráci s odborníky z výzkumných organizací, soukromých sdružení i firem chceme poskytovat komplexní a aktuální informace, které lze využít k přípravě veřejné zakázky nebo výběru vhodné dotace. Dalším příkladem je unikátní koncept inteligentního veřejného osvětlení, které využívá pouliční lampu jako univerzální nástroj. Kromě světla poskytuje také internet a energii pro dobíjení elektromobilů,“ říká hejtmanka.

Foto: Milan Bureš

Scroll to Top