Jihomoravský kraj nabídne dotační programy za 382 milionů

blank

Krajští radní schválili dotační programy za 382 milionů korun, což je oproti roku 2019 navýšení o třiašedesát milionů. Více prostředků může kraj poskytnout díky větším příjmům z daní. Nejvíce míří na vodohospodářské stavby. Na kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovody totiž půjde sto milionů. Region dlouhodobě trápí sucho. Pomůže i Státní fond životního prostředí ČR.

Ministr životního prostředí Richard Brabec na cestě po Jihomoravském kraji na začátku léta 2019 oznámil uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Ty poslouží ke zmírnění negativních dopadů sucha. „Jižní Morava je jednou z nejohroženější oblastí suchem u nás. Tento fenomén negativně ovlivňuje řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Vítám proto dnešní jednání, které přineslo řadu impulsů a návrhů opatření, jak co nejvíce udržet vodu na jižní Moravě,“ komentoval situaci hejtman Bohumil Šimek.

Zásadním problémem při snaze zmírnit dopady sucha je podle něj snížená schopnost moravské krajiny zadržovat vodu. „Proto jen za poslední dva roky kraj finančně podpořil formou dotačního programu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na našem území 47 projektů částkou 9,5 milionu korun. Včetně krajského spolufinancování bylo za uvedené období vynaloženo 87,9 milionu. Celkový objem na základě realizovaných projektů představuje potenciál více než 467 tisíc kubíků zadržené vody v sídlech a krajině,“ vysvětlil dříve Šimek.

Scroll to Top