Ocenění pro MVE Ivančice

blank

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli vyznamenáni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 16. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018. K oceněným patřilo i Povodí Moravy. To do soutěže nominovalo projekty rekonstrukce MVE Ivančice a oprava jezu Oblekovice. Modernizace v Ivančicích získala cenu Technologické agentury České republiky v kategorii vodních staveb.

„V rámci rekonstrukce došlo zejména k náhradě dvou původních soustrojí přímoproudých Kaplanových turbín s pravoúhlým převodem na asynchronní generátor za dvě nová či repasovaná soustrojí stejného provedení. Ekologickou výrobou elektřiny přispívá ke zlepšení životního prostředí a energie, kterou po dokončené rekonstrukci v roce 2016 elektrárna vyrobí, by stačila na celkový provoz vesnice s dvěma sty padesáti rodinnými domy,“ ocenila akci porota soutěže.

Malá vodní elektrárna se dvěma přímoproudými Kaplanovými turbínami byla vybudována na vakovém jezu v katastru města Ivančice v roce 2001, ale vzhledem k poruchovosti strojní technologie a následnému odstavení v srpnu 2010 bylo rozhodnuto o kompletní výměně obou turbín za nové včetně systému kontroly řízení. Předmětem poslední rekonstrukce byla především výměna stávajících turbosoustrojí TG1 a TG2, převinutí generátorů, rekonstrukce elektročástí a výměna regulačních zařízení.

Scroll to Top