SVS vloží veškerý zisk z roku 2018 do obnovy infrastruktury

blank

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti, kterými je 458 měst a obcí v regionu, se sešli na valné hromadě. Schválili účetní závěrku za rok 2018 a do dozorčí rady zvolili pět členů. Rozhodli o tom, že veškerý zisk z loňského roku ve výši 462 milionů bude investován do obnovy infrastruktury.

„Právě opravy a modernizace vodohospodářského majetku jsou dlouhodobě největší prioritou společnosti. V letošním roce má SVS na obnovu připraveno 1,33 miliardy korun, které investuje do 239 staveb v regionu,“ řekl generální ředitel SVS Bronislav Špičák. K nejvýznamnějším akcím patří obnova vodovodu a kanalizace ve Varnsdorfu z roku 1896 či ocelového vodovodu v Liberci z roku 1901.

„Akcionáři byli informováni také o aktuálním stavu projektu nového modelu vodárenství v severních Čechách. Můžeme konstatovat, že jeho naplňování probíhá podle našich představ a že se změny nedotkly našich zákazníků, kteří si mohou být jisti minimálně stejným standardem služeb jako v minulosti,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

Scroll to Top