Nové informační centrum Povodí Odry na Šancích

blank

Návštěvníci infocentra budou mít možnost získat prostřednictvím interaktivních obrazovek informace o vodním hospodářství, vodohospodářské soustavě povodí Odry a dalších zajímavostech vodního světa. Vše je také doplněno krátkými filmy, vizualizacemi, animací a obrázky. Informační centrum bude otevřeno během letní sezony vždy od čtvrtka do neděle od deseti ráno do čtyř hodin odpoledne.

„Během rekonstrukce vodního díla Šance musela být nově vystavěna provozní budova, ve které vznikl prostor pro informační centrum beskydské části povodí Odry. V budoucnu bychom chtěli podobné centrum vybudovat u přehrady Nové Heřminovy, a to pro jesenickou stranu povodí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první takový počin, budeme letošní provoz informačního centra testovat, poté vyhodnotíme a bude naší snahou nastavit nejvhodnější režim,“ sdělil generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Šance jsou v provozu již padesát let. Dnes zásobují spolu s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce prostřednictvím úpraven vod a distribučního systému SmVaK Ostrava významnou část regionu. Šance také slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice v délce 45 kilometrů. Cílem výstavby v letech 1964 až 1969 byla potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku.

Nádrž prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Akce skončila na podzim loňského roku. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem OHL ŽS. Modernizace byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III a z vlastních prostředků státního podniku.

Scroll to Top