Modernizace vodovodů na Opavsku

blank

Nejnákladnější akce probíhá v současnosti v Oticích, kde bude za více než 14 milionů korun vyměněno 1150 metrů litinového potrubí ze 70. let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Hotovo má být na konci léta. Další investice budou pokračovat Velké Polomi, Hradci nad Moravicí nebo Vítkově. Informoval o tom mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Technický stav potrubí v Oticích odpovídá délce jeho využívání a je silně zainkrustováno. „Přepojeno bude také 80 vodovodních přípojek, pod železniční tratí a vodním příkopem bude potrubí položeno bezvýkopovou metodou horizontálního vrtání,“ uvedl Síbrt. V Opavě v části Kateřinky v současnosti probíhají dvě stavby celkem za pět milionů korun. „Vyměníme celkem zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí z poloviny minulého století ve špatném technickém stavu,“ řekl technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý. Za dva miliony je rekonstruováno dvě stě metrů vodovodního řadu se zvýšenou četností poruch v Křižíkově ulici.

Další práce pokračují ve Velké Polomi, kde bude vyměněno více než 1210 metrů litinového a ocelového potrubí z třicátých let minulého století, který již je ve špatném technickém stavu a vzhledem k vysoké míře inkrustace i kapacitně nedostačující. Další akce související s modernizací infrastruktury proběhnou v Hradci nad Moravicí, Vítkově, Vršovicích nebo Raduni.

Společnost letos investuje do obnovy a rozvoje infrastruktury 657 milionů korun, z čehož na Opavsko zamíří necelých 120 milionů. Polovina půjde do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Významné investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil na podzim generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Scroll to Top