Povodí Moravy a Lesy ČR pokračují ve spolupráci

blank

Vzájemná spolupráce obou subjektů se v současnosti zaměřuje na povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Zatímco vydatné srážky v minulém týdnu zasáhly převážně severovýchodní část povodí, krajinu na jižní Moravě stále sužuje sucho. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře vodu do Soutoku vodohospodáři odpustili podobně jako na jaře, tentokrát nikoliv z vodního díla Nové Mlýny, ale přímo z řeky Moravy.

„V důsledku vydatných srážek v průběhu minulého týdne dosáhly některé naše vodní toky převážně v horních polohách i třetí stupně povodňové aktivity. Vlivem dotoku stoupla hladina v Moravě na první stupeň povodňové aktivity. Nadbytku vody, která by jinak bez využití odtekla, jsme využili na povodňování lužního lesa v oboře Soutok a v polesí Tvrdonice. Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Díky srážkovým úhrnům z posledních dnů Povodí Moravy naplnilo většinu vodních nádrží. „Snažíme se maximálně využít vodu, kterou zachytíme v nádržích. Můžeme ji poslat tam, kde je jí nedostatek. V tomto případě do obory Soutok a polesí Tvrdonice. Hospodařit s vodou takto můžeme díky soustavám vodohospodářských objektů, nádrží, stavidel a kanálů,“ doplnil Gargulák. Podle Chmelaře vodu pro lužní lesy začali vodohospodáři napouštět z Moravy už 23. května, když otevřeli nápustné objekty v Moravské Nové Vsi a Týnci, čímž odlehčili řece Moravě a současně do obory a polesí poslali další vodu.

Scroll to Top