S kůrovcem pomáhá na Vysočině také internetová aplikace

blank

Systém Evidence kůrovce je v ostrém provozu zhruba rok a aktivně ho využívají desítky lesních hospodářů, zadávaná data pak sdílejí on-line s městy a krajem. Aplikaci vyvinul krajský odbor informatiky a přístup do ní mají jen vybraní uživatelé. Informovala o tom mluvčí kraje Jitka Svatošová. Kromě aplikace pomáhají v boji s kůrovcem také drony.

Podle lesníků patří Vysočina k oblastem, které jsou kůrovcem postiženy nejvíce. Situaci navíc zhoršuje vyšší podíl smrků a mnoho drobných majitelů lesů. Státu patří 39 procent. „Důležité na této aplikaci je on-line sdílení informací mezi lesními hospodáři a úřady, odstranění duplicit, úspora času a rychlý on-line přístup,“ sdělil hejtman kraje Jiří Běhounek.

Nad lesy se také nově vznášejí dálkově řízená bezpilotní letadélka. Své využití našly i v zemědělské činnosti. O nasazení dronů na mapování kůrovce rozhodlo ministerstvo zemědělství a Lesní ochranná služba České republiky. „Smrky z důvodu sucha a nedostatku vody ztrácejí svou obranyschopnost, riziko napadení kůrovci kdekoli v porostech stoupá. Jako perspektivní se jeví využití dronů s instalovanými multispektrálními kamerami. Věříme, že se nám podaří zjistit kůrovce ve smrku ještě v raných stádiích. Bezpilotní letadlo osazené senzory se jeví jako několikanásobně levnější a přesnější metoda detekce hmyzu než klasické pilotované letouny,“ vysvětlil Jan Příhoda z LOS.

Kromě boje proti kůrovci Lesy ČR investují rovněž do opravy a údržby vodohospodářského majetku. Pro tento rok tak mají připraveno 260 milionů korun na stavební investice a 80 milionů na modernizaci majetku.

Ministr zemědělství Miroslav Toman na začátku roku zdůraznil, že boj se suchem a kůrovcem je pro resort prioritou. „V oblasti vodního hospodářství je v současnosti skloňována výstavba několika přehrad, jsou dokončené studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce se provádí u větších přehrad ve Skaličce a Vlachovicích, územní rozhodnutí je již platné v Nových Heřminovech,“ sdělil v lednu Toman.

Scroll to Top