Kolaudace hráze Vranovské přehrady zhruba do měsíce

blank

Hráz je pro turisty stále zavřená, ačkoliv již opravy oficiálně skončily. Vodohospodáři čekají na kolaudaci. Lidé by se přes ni mohli přecházet na přelomu dubna a května. Rekonstrukce proběhla bez komplikací a vodohospodářům se také dařilo dodržovat stanovený harmonogram. Práce začaly na podzim 2016. Náklady se pohybovaly kolem 58 milionů korun.

„V pátek 29. března byly oficiálně dokončeny stavební práce na hrázi nádrže Vranov. Po převzetí díla můžeme požádat o souhlas s užíváním stavby. Kolaudační řízení bude probíhat v průběhu dubna a po jeho skončení bude hráz opět zpřístupněna pro pěší a cyklisty,“ řekl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Práce byly neodkladné kvůli technicky nevyhovujícímu stavu hráze, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze.

„Nádrž Vranov patří k hlavním vodním dílům v naší správě. Hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny, je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo. Vedle toho plní funkci protipovodňovou, rekreační i energetickou. Stále většího významu nabývá nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků pod nádrží, zejména s ohledem na níže ležící Národní park Podyjí. V loňském roce se na stavu hladiny v nádrži výrazně podepsalo sucho. V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s rekonstrukcí. Hladina ovšem byla tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. V současné době se již díky bohatým zásobám vody ve sněhu podařilo zásobní prostor nádrže naplnit,“ vysvětlil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Scroll to Top