Pokračování Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022

blank

Podnik Povodí Moravy od 1. dubna uvádí postupně do provozu aerační a destratifikační věže a spouští srážení fosforu na přítoku do Brněnské přehrady. Vodohospodáři chtějí před startem koupací sezony udělat vše proto, aby byla voda po celou dobu co nejkvalitnější. Například aerační systém pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic.

„Cílem celé naší snahy je udržet pokud možno rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno. Síran železitý vysráží fosfor, který se díky tomu do nádrže dostane jen ve formě nevyužitelné pro sinice. Fosfor, který je právě pro sinice klíčovou živinou, se ve vodním prostředí vysráží a klesne na dno a stane se jeho neškodnou součástí. Aerační systém zase vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršuje podmínky pro přezimování v sedimentech. Navíc se okysličí i sedimenty, ze kterých se pak nemůže vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami uvolnit zpět do vody. Systém také přispívá k destrafikaci vodního sloupce, což znamená, že teplota vody u dna a u hladiny je co nejméně rozdílná,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži pokračuje ve své třetí etapě a finančně na něj přispívá Jihomoravský kraj a Město Brno. Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy na Brněnské údolní nádrži od roku 2009.

Lodě převezly přes Brněnskou přehradu 230 tisíc lidí

I když poslední plavební sezonu komplikovalo teplé a suché počasí, tak si Dopravní podnik města Brna loňský rok pochvaloval. Podle generálního ředitele Miloše Havránka lodě převezly 230 tisíc lidí, což je oproti loňskému roku pokles asi o 16 tisíc pasažérů. Havránek to však vzhledem k okolnostem považuje za velmi solidní výsledek. Krajská rada také v červenci vyjádřila na základě žádosti petičního výboru jednoznačnou podporu petici za ekologické plavby na Brněnské přehradě. Iniciativa žádá ministerstvo dopravy, aby v souladu s přáním občanů zahrnulo přehradu mezi vodní plochy a toky, na nichž bude zakázána plavba lodí se spalovacími motory.

Scroll to Top