Pivovar Regent investuje do vodárny a rozvodů vody

blank

Třeboňský pivovar Regent měl v roce 2018 výstav 77 653 hektolitrů. Meziročně to znamená růst zhruba o 150 hektolitrů. Pivovaru stoupá o desítky procent prodej plechovek. Regent letos investuje do zařízení na pasterizaci sudového piva, vylepší vodárnu i rozvody vody. Má na to vyčleněno zhruba sedm milionů korun.

Pivovar nabízí 14 druhů piv, z čehož k nejprodávanějším patří dvanáctistupňový Premium ležák a jedenáctistupňové Třeboňské pivo. Pivovar Třeboň prodává pivo pod obchodní značkou Bohemia Regent a nachází se v historickém centru města. Výroba piva však nepatří k nejekologičtějším záležitostem. Například v roce 2017 bylo v tuzemsku pro jeho výrobu spotřebováno šest miliard litrů vody. „Nelze se dostat k limitům spotřeby vody, pokud vyrábíte pivo tradičním výrobním postupem, tedy dvoufázově a nepasterujete. V tomto případě musíme dbát na maximální čistotu veškerého zařízení, ale i produktu, ještě před stáčením do lahví či sudů,“ poukázal loni na složitost systému a možné úspory vody mluvčí pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

blank

V červnu 2018 se redakce vodarenstvi.cz zaměřila právě na náročnost spotřeby vody nejvýznamnějších pivovarů. Průzkum poukázal na skutečnost, že se většina pivovarů snaží spotřebu systematicky zmenšovat a pravidelně investuje do modernizace vodního hospodářství provozů.

blank

„Zhruba čtvrtina spotřeby vody připadá na čištění, ať již lahví, KEG sudů nebo dalšího zařízení. Voda je také nosným médiem při rekuperaci energií. A hnacím médiem v potrubí, kterým se dopravuje pivo například z ležáckých sklepů na stáčírnu. Vodu se snažíme při výrobě co nejvíce šetřit. Například tím, že horkou vodu, která vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva, zachytíme a použijeme k výplachu KEG sudů. Po třetím oplachu různých zařízení zůstane voda znečištěná tak minimálně, že ji použijeme na první omytí v dalším cyklu. Při změkčování pro samotné vaření odpadá malé množství vody, která je tvrdá. To ale nevadí při namáčení ve sladovně, a tak ji použijeme tam. Co se odpaří při rmutování a ve chmelovaru (asi 10 %), slouží opět k výrobě horké vody. Vodu, která slouží jako tlačné médium v potrubí, také vylejeme jen z části (té, která se promíchala s pivem). A z části ji použijeme znova,“ sdělila loni pro vodarenstvi.cz například mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němcová.

Foto: Pivovar Regent 

Scroll to Top