Zkušební provoz úpravny v Bílém Potoce

blank

Frýdlantská vodárenská společnost dokončila modernizaci úpravny vody v Bílém Potoce a nyní probíhá její zkušební provoz. Během následujících 12 měsíců se budou ladit technologické linky tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejkvalitnější pitnou vodu a splňovala veškeré hygienické požadavky. Stavbu provedly Vodohospodářské stavby.

„Během sledovacího období lze s velkou přesností určit i požadavky na elektrickou energii nebo náklady na provoz úpravny vody v budoucnu,” vysvětlil ředitel VHS Martin Žagan. Úpravna bude zásobovat přes deset tisíc lidí a je hlavním zdrojem pitné vody v oblasti. Původní technologie totiž nesplňovala požadavky pro zajištění vody odpovídající kvality.

Modernizace byla nutná zejména proto, že voda již nesplňovala požadované parametry. Úpravna také při přívalových nebo delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody. Další významná úpravna v oblasti leží ve Frýdlantu.

Obě úpravny fungují shodně od poloviny 70. let a v roce 2010 měla FVS připravený projekt na jejich modernizace za 358 milionů korun. Kvůli odstraňování povodňových škod po záplavách v srpnu 2010 od něj musela upustit. Nakonec se do frýdlantské úpravny investovalo 15 milionů korun, což zlepšilo kvalitu dodávané vody zhruba na osm let.

Foto: Liberecký deník 

Scroll to Top