Mirotice investují do vodohospodářství 151 milionů

blank

Výstavba čistírny odpadních vod začne v dubnu. Letos budou také Mirotice investovat do kanalizace a nového vodovodního řadu. Do roku 2021 platí městu výjimka o vypouštění odpadních vod. Stavba má trvat 36 měsíců. Informoval o tom Písecký deník.

Na projekt za 151 milionů korun dostanou Mirotice dotaci z OPŽP 73 milionů korun. O dotaci také město požádalo Jihočeský kraj. Na zbylé náklady si vezmou Mirotice úvěr nebo je pokryjí z vlastních prostředků. Stavbu vysoutěžila společnost BAK, která 1. dubna převezme staveniště a podle uzavřené smlouvy začne do pěti dnů pracovat.

„V letošním roce má být postavená budova čistírny odpadních vod a vodovodní a kanalizační řady v ulicích Kopeckého, Zářečí, Běšinka a Lihovarská. Letos by se mělo podle plánu končit podvrtem pod řekou,“ řekla starostka Martina Mikšíčková. Mirotice leží na Písecku a žije zde zhruba 1200 obyvatel. Město je rodištěm známého českého malíře Mikoláše Alše.

Scroll to Top