Povodí Moravy zpřístupní významné přehrady

blank

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy den otevřených dveří u vodních nádržích Horní Bečva, Slušovice a Letovice. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor v sobotu 23. března 2019.

„Jedinečná návštěva nádrže, kterou čeká v následujících letech modernizace, vodní dílo, které slouží jako protipovodňová ochrana na řece Bečvě i prohlídka vodárenské nádrže, kam běžně platí zákaz vstupu. To všechno nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích Horní Bečva, Letovice a Slušovice. Tato tři vodní díla představí Povodí Moravy veřejnosti v rámci oslav Světového dne vody. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu od devíti do dvou hodin,“ uvedli vodohospodáři.

Povodí Moravy upozorňuje na zákaz fotografování během prohlídek. Vstup bude umožněn pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů. „Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých. S ohledem na stísněné prostory v hrázích i dalších objektech budou prohlídky probíhat ve skupinách s omezeným počtem účastníků,“ uvedl podnik na portálu pmo.cz.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Scroll to Top