Intenzivnější zápach pitné vody v části Brna

blank

Několik dní mohou někteří obyvatelé Brna vnímat intenzivnější zápach vody. Brněnské vodárny a kanalizace musely kvůli havárii na přivaděči z Březové nad Svitavou změnit druh dezinfekce asi pro čtvrtinu odběratelů. Týká se to například Lesné nebo Židenic. Podle vodáren není důvod k jakýmkoliv obavám. Stejnou metodou upravuje společnost vodu i v jiných částech města.

„Odběratelé běžně dostávají vodu, která je dezinfikovaná plynným chlórem. Nyní byli z důvodu havárie zásobeni vodou, která je dezinfikovaná oxidem chloričitým, takzvaným chlordioxidem. Voda je naprosto v souladu s vyhláškou, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví s ohledem na lidské zdraví,“ vysvětlila mluvčí vodáren Renata Hermanová.

Podle informací redaktora České televize Ondřeje Šimečka vodojem v Lesné nemohl být kvůli havárii několik dní napájený z prvního přivaděče z prameniště v Březové nad Svitavou. Místo něj tak společnost dodávala vodu z úpravny v Čebíně, kam teče voda z Vírské nádrže a druhého březovského přivaděče.

Kanalizace za miliardu

V pěti městských částech Brna vyroste kanalizace za pět miliard korun. Stavba, která začne na jaře, by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět let by chtělo mít město kanalizaci na většině svého území.

„Vznikne přes 15 kilometrů splaškové kanalizace, deset kilometrů dešťové kanalizace a přes pět kilometrů vodovodu,“ uvedl na podzim náměstek primátora Richard Mrázek. V Bosonohách projekt zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace, v Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě.

V Tuřanech pak budou práce směřovat do místní části Dvorsko a v Brně-jihu se dostaví kanalizační síť včetně komunikace. „Až se vše zrealizuje, výrazně se uleví domácnostem, které se teď musejí starat o to, kdy vyvážet jímku a jak dále nakládat s odpady,“ zdůraznil Mrázek.

Scroll to Top