Tři miliony na odstranění škod při haváriích v Olomouckém kraji

blank

Hejtmanství pomůže obcím s opravou vodovodů a kanalizací. Ze stejného balíku peněz je možné čerpat i na stavbu protipovodňových opatření.

„Krajské peníze mohou žadatelé získat v případě, že dojde k poruše na vodovodu, a v důsledku toho k omezení dodávek pitné vody. Opravy vodohospodářské infrastruktury jsou velmi nákladné, proto chce hejtmanství obcím s financováním pomoci,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro životní prostředí Milan Klimeš.

Největším nepřítelem vodovodních a kanalizačních sítí jsou podle hejtmanství povodně, které dokážou z vody pitné udělat nepoživatelnou a splaškové potrubí ucpat bahnem. Kraj tak podpoří i takové projekty, které ničivé následky velké vody omezí. „Žádosti o podporu začne úřad přijímat 1. dubna. Dotace jsou určeny obcím nebo místním částem do dvou tisíc obyvatel,“ doplnil Klimeš.

Olomoucký kraj také v roce 2018 podpořil plánované rozšíření Baťova kanálu. Hejtmanství souhlasí se záměrem Ředitelství vodních cest, které plánuje prodloužit Baťův kanál z jižní Moravy do Olomouce. Ředitelství vodních cest by chtělo kanál prodloužit ve čtyřech etapách. Náklady se odhadují až na miliardu korun. Olomoucký kraj by se na akci finančně spolupodílel.

Scroll to Top