Andrej Babiš: V boji se suchem jsou klíčové rychlé projekty

blank

Česko je i přes vydatnou sněhovou nadílku postiženo půdním suchem a 50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Především se jedná o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí. Pro boj se suchem je také klíčová adaptace na něj a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Richard Brabec svolal již druhé jednání odborníků z Národní koalice pro boj se suchem. Na jednotlivé komentáře politiků a odborníků se zaměřilo vodarenstvi.cz

„O tom, zda sucho vznikne a jak velké případně bude, v našich podmínkách rozhoduje průběh srážek a teploty vzduchu během vegetační sezóny. Na konci března budeme mít zhruba představu, kolik vody máme pro vstup do sezóny k dispozici. Stav vody ovlivní i střídání vyšších a nižších teplot, protože sníh pak odtává postupně a voda má možnost se více vsakovat,“ řekl nejdříve Richard Brabec.

Jednání se zúčastnili předseda vlády Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Z vědecké obce pak byli přítomni profesoři Trnka (Czechglobe) a Sklenička (Česká zemědělská univerzita). Nechyběli zástupci Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Agrární komory, podniků povodí, Svazu průmyslu, Státního fondu životního prostředí ČR, České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského či Českého hydrometeorologického ústavu.

„Boj se suchem je pro naši vládu jednou z klíčových priorit. Byť počasí neovlivníme a neporučíme mu, musíme zajistit nejenom dostatek pitné vody pro naše občany, ale i dost vody pro zemědělství, přírody i průmysl. Pro to je klíčová spolupráce ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, která běží velmi dobře. Naše vláda se suchem zabývá pravidelně a opakovaně, ministr Brabec založil Národní koalici pro boj se suchem, kde koordinujeme kroky státní správy a samosprávy spolu s odborníky. Musím také zdůraznit, že pro připravenost státu na sucho jsou v této fázi, ve které se nacházíme, tedy opakované suché roky, klíčové rychlé projekty, které přináší okamžitý efekt. Současně je potřeba změnit legislativu, ať už vodní zákon, nebo části stavebního zákona, na kterém spolupracují všechny rezorty,“ uvedl Andrej Babiš.

Scroll to Top