K Monaku za karbanem i za vodou

blank

Slatiňany na Chrudimsku jsou vstupní bránou Železných hor, místem s právě rekonstruovaným zámkem a šestnáctihektarovým anglickým parkem procházejícím také kompletní úpravou, nebo také místem, kde najdete hippologické muzeum a pobočku národního hřebčínu Kladruby s chovem starokladrubských vraníků.

Městem protéká řeka Chrudimka, jejíž tok vytváří v Železných horách, kterými meandruje, úžasné scenérie. Na řece je vybudováno také několik přehrad. O putování k vodě v Železných horách jsme psali zde, zde, zde nebo zde.

Pouhé dva kilometry od centra města najdete také úpravnu vody Monako. Ta je dominantním zdrojem pro Vodárenskou soustavu Východní Čechy, je součástí skupinového vodovodu Chrudim – Pardubice, zahájila provoz v roce 1981 a na konci roku 2016 byla dokončena její rekonstrukce. Jejím vlastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Chrudim a provozovatelem Vodárenská společnost Chrudim. Úpravna má kapacitu 350 litrů za sekundu a upravuje vodu z Chrudimky – respektive vodní nádrže Křižanovice (v době revize přivaděče je voda odebírána z vyrovnávací nádrže Práčov).

S ohledem na probíhající výrazné úpravy v zámeckém parku není možné použít žlutou turistickou značku, která jím prochází. Z centra Slatiňan je možné jít kousek proti proudu řeky a u splavu vyjít mírně do kopce podél hranic parku. Tam narazíme na zmiňovanou turistickou značku a také naučnou stezku Ke kočičímu hrádku. Projdeme sadem Slatiňanská Třešňovka, která byla oblíbeným místem pro procházky básníka Jaroslava Vrchlického. V sadu rostou třešně, jabloně, švestky nebo višně. Nad ním je skalnaté návrší s krásnou vyhlídkou do krajiny, Božími muky s obrazem Panny Marie a pamětní deskou Jaroslava Vrchlického od Otakara Španiela ve skále. Odtud je to k úpravně z kopce zhruba dvě stě metrů.
Vedle ní je výletní restaurace Monaco. O víkendech se tu konají tematické gastronomické a společenské akce, před objektem se pase stádo ovcí, které můžete krmit pochoutkami zakoupenými v restauraci. Romantická restaurace stojí na stejném místě od roku 1910. Jméno získala díky častému provozování hazardních her. Původním majitelům byla vrácena v roce 1991.

Nádrž Křižanovice na Chrudimce má plochu téměř 32 hektarů a zásobní kapacitu přesahující dva miliony kubíků. Slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro obyvatele Chrudimska a Pardubicka v Úpravně vody Monako u Slatiňan. V přehradní hrázi je také umístěna malá vodní elektrárna. Úkolem nádrže je také akumulace vody pro energetické využití ve špičkové vodní elektrárně Práčov I (na levém břehu vodního díla nad obcí Práčov) a průtočné vodní elektrárně Práčov II (v tělese nádrže).

Níže po toku Chrudimky v části obce Svídnice s názvem Práčov leží vyrovnávací vodní nádrž Křižanovice II (Práčov). Má plochu stálého nadržení dva hektary a vyrovnávacího prostoru přes šest hektarů. Slouží pro vyrovnání špičky odtoků z horní nádrže a také jako rezervní odběrné místo pro skupinový vodovod Chrudim – Pardubice.
Zmiňovaná vodní díla jsou kromě řeky spojena elektrárenským přivaděčem s délkou 3,1 kilometru a profilem potrubí 2,4 metru. Na něm je také vybudovaný odběrný objekt pro vodárenské účely. Potrubí směřuje na úpravnu vody Monako u Slatiňan.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top