Železné hory III: Po stopách Keltů po skalách podél Chrudimky až k ...

blank

Řeka Chrudimka pramenící na Vysočině, protékající Žďárskými vrchy a Železnými horami a vlévající se do Labe v Pardubicích se v minulosti nazývala také Kamenice (podle kamenného brodu v Trhové Kamenici před stavbou mostu), nebo Ohebka (podle meandrů, které divoký tok vytvářel a v neregulovaných místech stále vytváří).

Náš výlet vede k toku Chrudimky v Železných horách u osady Hradiště (je součástí obce České Lhotice) do míst, kde žili lidé dávno před příchodem Slovanů na naše území. Budeme se pohybovat po proudu řeky a u přehrady Křižanovice I pod plošinou, kde si vybudovali své významné oppidum Keltové. Mělo rozlohu zhruba 20 hektarů a bylo osídleno kmenem Bójů před více než dvěma tisíci lety. Jeho nejviditelnějším pozůstatkem jsou dnes zachovalé valy a příkopy nedaleko evangelického kostela a hřbitova v Hradišti. Více informací o této unikátní lokalitě, která byla v roce 1965 prohlášena za archeologickou památkovou rezervaci, v níž začaly následně probíhat podrobné průzkumy, se dozvíte zde.

O krásách Železných hor a putování podél Chrudimky jsme psali například zde a zde.
Výlet začíná v malé osadě Hradiště zhruba dva kilometry od Nasavrk, kam se dostaneme autem po silnici mezi Chrudimí a Žďárem nad Sázavou. Do Hradiště nás pak čeká dvoukilometrová cesta po malé silničce malebnou krajinou Železných hor.
Z osady je to zhruba kilometr a půl chůze po zelené nebo žluté turistické značce, případně po Keltské naučné stezce, k hrázi vodního díla Křižanovice I (Informace o nádrži jsou zde.). Půjdeme kolem archeologických nalezišť, jednotlivé tabule stezky detailně popisují fungování keltského osídlení v našich zemích a další součásti jejich života, které jsou zajímavé nejen pro fanoušky historie (například keltské mohyly).

Před tím, než vyjdeme z Hradiště, budeme mít po levé straně evangelický kostel (Nemá věž ani zvon, zvonice je vybudována na prostranství před kostelem.), vedle kterého se nachází nejen hřbitov, ale také keltský val a příkop. V centru osady je navíc budova bývalé evangelické školy, která v současnosti slouží jako kulturní, společenské, vzdělávací nebo volnočasové centrum.
Po klesání po silničce před hrází přehrady opustíme turistickou značku a dáme se po neznačené, ale dobře upravené lesní cestičce po proudu Chrudimky. Vcházíme do působivé přírodní rezervace Krkanka – více informací o ní se dozvíte zde. Držíme se po vyšlapané cestičce poblíž řeky, místy musíme přeskakovat velké kameny a překonávat skalnaté útvary – na výlet se tedy nevydávejte se kočárky. Podél řeky jsou rozptýleny chatky, které pocházejí z období počátků trampingu v našich zemích během první republiky. Chrudimka zde překonává mohutné kameny, ve strmém kaňonu vidíme zajímavé skalní útvary nebo kamenné moře stejně jako tlející mohutné kmeny stromů. Jde o jedno z nekrásnějších a nejromantičtějších míst Železných hor. Prostě máte pocit, že čas zde funguje v jiné rytmu než při běžném shonu našeho každodenního života. Pomaleji.

Po kilometru a půl chůze podél řeky, přijdeme k dalšímu zajímavému místu – Hradišťskému vodopádu. To, co z něj uvidíte, do značné míry logicky závisí na tom, zda v uplynulých dnech pršelo, tál sníh, nebo bylo sucho. U vodopádu se také znovu napojíme na zelenou turistickou značku, po které se vydáme nahoru od řeky. Více o vodopádu se dozvíte zde. Zpátky do Hradiště je to po značce zhruba půl kilometru.

Výlet je poměrně krátký – půjdeme zhruba pět kilometrů – a zabere hodinu vycházkové chůze. Je nenáročný s výjimkou několika míst, kdy musíme překonávat větší balvany u řeky a popadané mohutné kmeny. Celá trasa je zde.
Železné hory nejsou hory v tom smyslu, jak toto slovo běžně v současnosti chápeme. Ale jde o oblast, která má své kouzlo. Dotkne se vás do úplnosti neprobádaná, nejasná a tajemná doba keltské přítomnosti na našem území. V okolí Hradiště se navíc prolíná s působením evangelické církve v této historicky chudé a zemědělské oblasti, kde nebyl život vždy úplně snadný. Budete svědky toho, jak víra chudých vesničanů před několika staletími pomáhala vzniknout významným hodnotám. Také si uvědomíte, že ačkoliv jste dvacet kilometrů od Pardubic a jen sto třicet kilometrů od Prahy, život zde běží podle jiného rytmu než ve velkých sídlech naší země.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top