SmVaK modernizují infrastrukturu ve Štramberku

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují devět milionů korun do vodovodu a kanalizace ve Štramberku. Akce probíhá v koordinaci se záměrem města obnovit asfaltové povrchy v ulicích Plaňava a Dolní. Vodohospodáři vymění téměř půl kilometru vodovodního řadu za zhruba tři a půl milionu korun a opraví více než 380 metrů kanalizace a související infrastruktury.

„Obě investice v ulicích Plaňava a Dolní na sebe navazují a probíhají v koordinaci. Stavby jsou mimo jiné vyvolány záměrem města v daných lokalitách obnovit povrch místních komunikací. Hotovo by mělo být na konci října. Kanalizační betonové stoky pocházejí z poloviny padesátých let minulého století, čemuž odpovídá jejich technický stav a způsob provedení. Během rekonstrukce otevřeným výkopem bude 383 metrů stávajícího potrubí nahrazeno novým s průměrem 250-400 milimetrů,“ vysvětlil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Během stavby vodohospodáři zmodernizují čtyři atypické spadišťové revizní šachty, vymění osmnáct revizních šachet a přepojí 50 kanalizačních přípojek z rodinných domů a uličních vpustí. Jedním z cílů je rovněž zamezit vnikání balastních vod do kanalizace. Zrekonstruováno bude i půl kilometru vodovodních řadů v ulicích Dolní a Plaňava.

„Oba řady jsou vybudovány z litiny. V ulici Dolní položíme 115 metrů nového potrubí z tvárné litiny, v ulici Plaňava bude nový řad vybudován z vysokohustotního polyetylenu. Nové potrubí bude položeno většinou v souběhu se stávajícím řadem. Stavba proběhne otevřeným výkopem,“ uvedl technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý. Na nové potrubí pak společnost nechá přepojit 26 plastových vodovodních přípojek a vyměnit dvě ocelové přípojky. Dvě přípojky poté musí být v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace přeloženy.

Významné investice v regionu

SmVaK Ostrava letos investují do infrastruktury na Novojičínsku 100 milionů korun. Přibližně 75 milionů korun využijí vodohospodáři na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody na Novojičínsku. Významnou opravou projdou například vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích nebo Lichnově. Vyměněn bude také výtlačný a rozvodný řad z úpravny vody v Jakubčovicích nad Odrou do vodojemu v Heřmánkách. Investic se dočkají i v rámci modernizace kanalizačních sítí ve Štramberku, Fulneku či Odrách nebo rekonstrukcí čistíren v Kopřivnici nebo Frenštátě.

V roce 2017 SmVaK Ostrava investovaly do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku 27,5 milionu korun a 20 milionů korun do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod 33 milionů a do jejich oprav pak více než 10 milionů. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top