Rekonstrukce úpravny v Horních Pasekách do konce září

blank

V Horních Pasekách na Ašsku modernizují úpravnu vody. Do konce září má nové zařízení nahradit to původní ze 70. let. Obyvatelé obce se mohou těšit na kvalitnější pitnou vodu. Podle mluvčího Městského úřadu v Aši Milana Vrbaty úpravnu v Horních Pasekách spravuje společnost TEBYT AŠ.

„Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 kubíků za nádrže plastové o stejném objemu a kompletní elektroinstalace. Zřízena bude mimo jiné nová čerpací stanice, čímž se docílí vyšší kvality pitné vody a její plynulejší dodávky spotřebiteli,“ vysvětlil mluvčí. Náklady na opravy byly vyčísleny na dva a půl milionu korun.

„Projekt řeší jak úpravy stávajícího technologického zařízení, tak i modernizaci samotného objektu úpravny. Při zadávání projektové dokumentace byl kladen důraz na zpracování jednotlivých etap výstavby tak, aby byl maximálně zajištěn provoz úpravny a dodávky pitné vody po celou dobu stavebních prací a demontáží a montáží zařízení a potrubí,“ doplnil Vrbata.

Scroll to Top