Do čistírny v Krásné Lípě přitéká dešťová voda, město hledá viníka

blank

Kanalizace, která vede do čistírny odpadních vod v Krásné Lípě na Děčínsku, je pouze splašková. Do čistírny ale přitéká i dešťová voda, která způsobuje problémy. Provoz objektu je dimenzován na určitý přítok, a pokud do čistírny proudí více vody, není schopna efektivně fungovat.

Do splaškové kanalizace se ze zákona nesmí dešťová voda vypouštět. Lidé ji musí nasměřovat do dešťové kanalizace, nebo zajistit její vsakování do země. „Pokud zjistíme, že do čistírny přitéká dešťová voda, kontaktujeme radnici a snažíme se situaci řešit. Když viník není znám, používáme speciální úkony, které ho odhalí. Do okapového svodu nalijeme obarvenou vodu a sledujeme ve stoce, odkud vytéká. Pokud nás majitel na pozemek nepustí, pouštíme naopak do stoky bílý kouř, který pak stoupá do kanalizačních přípojek a okapových svodů a je vidět i z ulice,“ uvedla mluvčí Severočeských vodáren a kanalizací Iveta Kardianová. Podle ní ještě nebyl nikdo za nelegální vypouštění dešťové vody pokutován, protože se zatím společnost s majitelem objektu vždy dohodla na nápravě.

V Krásné Lípě už problém museli začít řešit. „Přišli jsme na to tak, že si jeden z obyvatel stěžoval, že se mu při prudkých deštích vrací ze splaškové kanalizace voda do sklepa. Sice nevíme, kvůli kterému konkrétnímu domu to je, ale známe oblast a tamní lidi jsme upozornili, že musí své okapové svody dát do pořádku, aby se voda buď vsakovala do zahrady, nebo ji trubky odvedly do strouhy, která teče nedaleko,“ uvedl starosta Jan Kolář. V případě, že se Krásné Lípě viníka nepodaří vypátrat, pomůžou jim ho dohledat právě Severočeské vodovody a kanalizace.

Ve čtvrtek 7. září se rozběhla druhá vlna příjmů žádostí o dotace na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. V dotačním programu bylo připraveno 240 milionů korun. Dotační program je určen pro majitele rodinných a bytových domů, kteří by rádi hospodárně využívali dešťovou a odpadní vodu. „Primárně se snažíme motivovat lidi k většímu využívání dešťové vody jako vody užitkové podporou sofistikovanějších systémů a současně pomoci lidem tam, kde je nedostatek vody nejkritičtější. Proto jsme alokovanou částku rozdělili na dvě poloviny, jedna půjde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, druhá všem ostatním domácnostem, které se nachází mimo suché oblasti,“ uvedl před několika týdny ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zdroj: idnes.cz

Scroll to Top