Modernizace infrastruktury v Chrudimi úspěšně pokračuje

blank

V dubnu odstartovala významná rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v centru Chrudimi. Na konci září jsme informovali o tom, že cestáři začnou nový asfalt pokládat od poloviny října. Postup prací několik dnů pozdržely rozbory vody. Laboratorní testy neodhalily žádné znečištění a od 18. října se může začít asfaltovat.

„Současný stav je takový, že kanalizace je na hlavní komunikaci, tedy na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků, téměř hotová. K úplnému dokončení chybí dodělat úsek zhruba osmi metrů na křižovatce ulic Obce Ležáků a Sokolovská. Důvodem pozastavení práce v tomto úseku je průchod stávajícího vodovodního potrubí napříč kanalizační šachtou v uvedené křižovatce. Práce na kanalizaci budou pokračovat po dokončení nového vodovodu v daném úseku, čímž bude umožněno odpojení a vyřezání původního vodovodního potrubí,“ uvedl ředitel Vak Chrudim Ivo Doskočil.

Nezávisle na rekonstrukci v centru města budou také dělníci pokračovat v práci na kanalizaci v úseku objektů č. p. 61 – 67 směrem ke křižovatce Palackého třídy s ulicí Vrchlického a v úseku od této křižovatky směrem k řece. Na konci minulého týdne také technici dokončili vodovod v ulici Obce Ležáků, vyčistili potrubí a odebrali vzorky vody k testům, jejichž výsledky budou známé do 20. října.

„V návaznosti na tuto skutečnost bude vyřazen původní vodovod, který dnes zásobuje všechny odběratele v dané oblasti, jeho část v kanalizační šachtě bude vyřezána a tím bude umožněno dokončit kanalizaci v ulici Obce Ležáků,“ doplnil Ivo Vyskočil.

V létě byla také dokončena jedna z nejrozsáhlejších modernizačních akcí financovaných společností Vodovody a kanalizace Chrudim, která zahrnovala kompletní rekonstrukci technologické části čistírny v Hlinsku. Práce trvaly sedm let a chrudimské vodárny vynaložily téměř 65 milionů korun. Průběh oprav byl rozdělen na tři etapy a probíhal za plného provozu čistírny. Výsledným efektem rekonstrukce je podstatné zlepšení parametrů odpadních vod vypouštěných do Chrudimky.

Zdroj, foto: Chrudimský deník 

Scroll to Top