VODNÍ NÁDRŽE 2017: Vliv vodních děl na povodně v Povodí Ohře

blank

Potenciálně největší vliv na hydrologickou situaci v Povodí Ohře mají Vodní díla Skalka, Jesenice, Horka, Březová a Stanovice. Na brněnské konferenci o tom informoval Michal Tanajewski.

V oblasti strategického řízení jsou vodní díla rozdělena do vodohospodářských soustav, které chrání v prvé řadě před povodněmi lokálně, v druhém případě podle hydrologického vývoje a stavu naplněnosti retenčních prostorů mohou snížit kulminační vlnu na celém toku Ohře. Dále dokáží jednotlivé soustavy významně snížit postupující kulminační vlnu na Ohři lokální ochranou pod vodními díly, čemuž napomáhá jejich hodné dispoziční umístění. 

Podnik působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody. 

Foto: VD Stanovice

Scroll to Top