VODNÍ NÁDRŽE 2017: Flood Management in the Czech Republic

blank

Ihned po povodni v roce 1997 odstartoval mezinárodní projekt Flood Management in the Czech republic. Program byl zaměřen na přenos technologie a know-how matematického modelování do České republiky. Vznikl systém, který svojí komplexností převyšoval tehdejší standardy matematického modelování ve vodohospodářské oblasti v ČR. Prezentovali zástupci společnosti DHI. 

Zkušenosti a znalosti, které projektanti v průběhu realizace systému načerpali, následně vedly k založení samostatného oddělení matematického modelování a hydroinformatiky v podniku Povodí Moravy. Metody jsou inovovány dodnes. Oddělení matematického modelování dnes ovládá drtivou většinu programů v oblasti. O rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré, se tak přesvědčili i vodohospodáři po roce 1997. V současnosti patří Povodí Moravy přední příčky mezi subjekty aktivně využívajících matematických modelů pro plánování, prevenci a protipovodňovou ochranu.

Ilustrační foto 

Scroll to Top