VODNÍ NÁDRŽE 2017: Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I

blank

Z provedených výpočtů je zřejmé, že nádrž Vír I je o 1 % podhodnocena v zabezpečení podle trvání. Podhodnocený je i nadlepšený odtok vody z nádrže. Ze zjištěných výsledků také vyplývá, že kapacita zdroje pro Žďársko, Bystřicko a Brněnsko je v současnosti podhodnocená a vzhledem k očekávaným klimatickým podmínkám se očekává další pokles přítoku do nádrže. Upřednostňování odběrů vody z nádrže před odtokem vody do toku může mít pro Vír fatální následky co se týče jakosti vody a biologické rovnováhy. Brno dnes nemá ekvivalentní náhradní zdroj vody. Z pohledu zásobní i ochranné funkce je nádrž Vír vzhledem k aktuálním hydrologickým podkladům poddimenzovaná. Příspěvek připravili Daniel Marton a Miloš Starý z Vysokého učení technického v Brně a Ústavu vodního hospodářství krajiny v Praze. 

 

 

 

Scroll to Top