VODNÍ NÁDRŽE 2017: Příprava vodních děl Vlachovice a Skalička

blank

Příprava vodních nádrží Vlachovice a Skalička. Další zajímavý příspěvek si pro konferenci VODNÍ NÁDRŽE 2017 si připravili Antonín Tůma a David Fína z Povodí Moravy. Omezená dostupnost vodních zdrojů v České republice stejně jako klimatické změny vyvolávají potřebu přípravy nových zdrojů povrchové vody.

Vodní nádrže dokážou díky vymezeným retenčním prostorům transformovat povodně a zabezpečovat odběry při období sucha. Česká republika se z pohledu odtokových poměrů nazývá střechou Evropy a je závislá na srážkách. Jelikož do Česka nepřitékají žádné významné vodní toky, musí se v tuzemsku hospodařit s omezenými zdroji. V souvislosti s opatřeními k zmírnění následků povodní na Bečvě zařadila vláda jako prioritu výstavbu nádrže Skalička a v rámci bojem se suchem přípravu výstavby nádrže Vlachovice.

S Vlachovicemi se počítá jako s významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou na Zlínsku a sekundárně by přehrada umožnila zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel ležících v okolí. Stavba si vyžádá investici ve výši 5,5 miliard korun. Díky tomu, že nebude zasahovat do chráněné krajinné oblasti, zrychlí se její příprava. Na projektu se bude výraznou měrou podílet Zlínský kraj, který pomůže starostům dotčených obcí například s dotacemi.

Vodní dílo Skalička má být hlavní ochranou proti velké vodě v Pobečví. Umožnila by také nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí a odběrů níže po toku. Sloužit bude také pro výrobu elektrické energie a rekreaci. V dubnu vláda definitivně schválila výkup všech nemovitostí za 1,24 miliardy korun pod plánovaným vodním dílem. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2024.

Ilustrační foto 

Scroll to Top