VODNÍ NÁDRŽE 2017: Předpovědní povodňová služba v ČR funguje na světové úrovni

blank

Povodním ani suchu se stoprocentně zabránit nedá. Toto je krutý, leč nezpochybnitelný fakt. V tomto duchu byla zahájen první příspěvek na konferenci VODNÍ NÁDRŽE 2017 v Brně.

V létě roku 1997 postihly Českou republiku jedny z nejrozsáhlejších a nejničivějších povodní, které kdy vůbec zasáhly střední Evropu. Záplavy byly klíčovým impulsem pro moderní rozvoj předpovědní služby v České republice. Ačkoliv si velká voda vzala v roce 1997 lidské životy a napáchala miliardové škody, přinesla také neocenitelné zkušenosti se zvládáním podobně extrémně rizikových situací.

Díky mimořádnému úsilí celé řady institucí a jednotlivců se systém ochrany před povodněmi v ČR dostal postupně na světovou úroveň. Současně je však nezbytné pamatovat na dynamický vývoj technologií a reagovat na globální trendy v oblasti pozorování hydrosféry i v měsících, kdy bezprostředně ničivé povodně nehrozí.

Portál vodarenstvi.cz je mediálním partnerem akce

Scroll to Top