Startují poslední výzvy OPŽP v roce 2017, do vodohospodářství půjde miliarda korun

blank

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují tři výzvy k podávání žádostí o dotace z evropských fondů. Pro města a obce je připravena podpora na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňovou ochranu a sanaci kontaminovaných lokalit miliarda korun. Informovalo o tom ministerstvo.

 „Díky námi nabízeným dotacím z evropských strukturálních fondů mají starostové již několik let šanci zrealizovat nákladné projekty proti záplavám i suchu, a chránit tak majetky a zdraví svých obyvatel i životní prostředí. V nově otevřených výzvách nabízíme obcím i dalším subjektům 400 milionů na projekty, které umožní eliminovat riziko povodní, nebo podpoří lepší využívání srážkové vody ve veřejných budovách,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Dalších 200 milionů korun ministerstvo alokuje na protipovodňové varovné systémy a tvorbu potřebných digitálních povodňových plánů. Třetici nových výzev uzavírá ta, jež se zaměřuje na silně zamořené opuštěné lokality. Na jejich zmapování a sanaci vyčlenil resort dalších 400 milionů korun.

 

  1. výzva – dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích

Ministerstvo životního prostředí přispívá na ochranu měst a obcí před velkou vodou stabilně několik let. V současném druhém programovém období OPŽP v letech 2014-2020 jsou obcím k dispozici příspěvky na protipovodňové prvky ve výši 5,2 miliardy korun, 4 miliardy se už rozebraly v uplynulých pěti výzvách. „Na úspěšném dotačním programu Dešťovka jsme lidem ukázali, jak se dá využívat dešťová či odpadní voda v domácnosti, šetřit zdroje pitné vody a bojovat s následky sucha. Velice mě těší, že si všichni uvědomují, že s dešťovou vodou je potřeba lépe hospodařit,“ pokračoval ministr Brabec. V rámci výzvy č. 74 podpoří ministerstvo řadu opatření, jako jsou například zelené střechy veřejných objektů, výměna nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či nebo parkovišť do zasakovacích pásů.

 

  1. výzva – protipovodňové varovné systémy

Další z nových výzev je zaměřena na prevenci. Pro zájemce je připraveno 200 milionů korun na projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, které včasně upozorní na hrozby. O dotaci se mohou v případě 74. i 66. výzvy hlásit kraje, města, obce, příspěvkové, neziskové organizace a další instituce veřejné sféry od 16. října 2017 do 15. ledna 2018.

  1. výzva – odstranění ekologických zátěží

V České republice se nachází řada nebezpečných ekologických zátěží. V rámci této výzvy je pro žadatele připraveno 400 milionů korun na projekty v oblasti analýzy rizik ekologických zátěží a souvisejících sanací.  „Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci s rizikem neakceptovatelným pro lidské zdraví i životní prostředí. Jde například o skládky pesticidů na pozemcích nebo areálech bez majitele či o lokality kontaminované polochlorovanými bifenyly,“ doplnil Richard Brabec.

 

Scroll to Top