Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekty pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury

blank

Několik obcí na Lovosicku získalo prostředky prostřednictvím Operačního fondu Životní prostředí na vybudování nových kanalizací a čistíren odpadních vod. Nejvíce peněz dostaly obce Podsedice a Velemín. Celková výše finanční podpory obcím na Lovosicku z OPŽP činí zhruba 100 milionů korun.

Nové centrální kanalizační sítě a čistírny odpadních vod vybudují v Podsedicích a Dobkovičkách. Kanalizace bude dostavěna v Milešově.

Scroll to Top